79%

8%

13%

Start segment

Heartbreak Hill

Final segment

79%

8%

13%

Start segment

Heartbreak Hill

Final segment

Where are participants the fastest?

79%

8%

13%

Start segment

Heartbreak Hill

Final segment

79%

8%

13%

Start segment

Heartbreak Hill

Final segment

79%

8%

13%

Start segment

Heartbreak Hill

Final segment